Погрижи се за себе си! Погрижи се за себе си!

Ендокринни дисруптори

В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ПРОТИВОРЕЧИЯТА ОТНОСНО ЕНДОКРИННИТЕ ДИСРУПТОРИ ПОСТОЯННО НАРАСТВАТ.

Кой не е чувал за изобутилпарабен, бисфенол А, фталати…? Всички се чудим какви са рисковете им за здравето ни с всички химикали във въздуха, водата, почвата, храната, козметиката и много други ежедневни предмети.

 

Невидимото замърсяване, на което сме изложени постоянно, беше тема на президентската кампания във Франция през 2017 г., защото е време да има закони на европейско ниво. Неяснотата за продуктите, която витае, подхранва страховете сред потребителите, които вече не знаят към какво да се насочат. Всъщност, в момента се изследват 800 химически вещества от околната ни среда.

SVR ИМА АНГАЖИМЕНТ СПРЯМО ЕНДОКРИННИТЕ ДИСРУПТОРИ

Тъй като SVR е дермокозметична лаборатория с голямо семейство от клиенти и е загрижена за безопасността и толерантността на продуктите си, които вече са обект на драстична харта), ние искаме да предоставим конкретни отговори на потребителите си чрез серия изследвания на нашите формули. Тези тестове бяха извършени върху най-чувствителните продукти в каталога, които се препоръчват за бебета, деца, юноши и бременни жени. Те доказват, че приложението им няма неблагоприятни ефекти върху основните ендокринни механизми. 

Тази силна инициатива ни се струва правдоподобна за възгледите на дерматологичната позиция на SVR и принципа на превенция, който лабораторията трябва да има. Разбира се, науката е нужно да напредне още в опознаването на ендокринните дисруптори и дотогава мнението ни по тези въпроси ще е по-сдържано. Това, обаче, не спира SVR да дава своя принос, особено в аспектите на преден план днес, тъй като тези ендокринни изследвания се извършват върху завършени продукти. Потребителите, които ни се доверяват, имат право да са осведомени какво съдържат тези продукти и какви са потенциалните им въздействия върху организма. Имат право да разберат и кои от тях са безопасни, като знаят, че ние сме ангажирани да осигуряваме постоянен научен мониторинг, за да обогатяваме непрекъснато познанията и формулите си. 

Целта е да изследваме продуктите за грижа на SVR за най-уязвимите хора и да преформулираме тези, които не се оправдават от тестовете.

SVR ИМА АНГАЖИМЕНТ КЪМ ПРОЗРАЧНОСТТА

За да разберем дали формулите ни предизвикват нарушения във функцията на ендокринната система в организма, изпращаме завършените си и опаковани продукти да се изследват от независима лаборатория, специализирана повече от десет години в измерването на въздействията на ендокринните дисруптори върху живите организми. Пожелахме да си сътрудничим с тях, за да ни помогнат да разберем механизмите на нарушаване на ендокринната система и чрез тяхната експертиза да гарантираме много високо ниво на безопасност на продуктите си.